Çift Terapisi Nedir ? | Makalelerim

Çift Terapisi Nedir ?

Çift terapisi iki kişinin yakın ilişkisinde yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak için uzman bir kişiden yardım alma istekleriyle başlar. Bu iki kişi terapi odasına girdiklerinde aslında yanlarında ilişkilerini de getirmiş olurlar. Böylece terapi odasında terapistle birlikte dörtlü bir etkileşim başlar: çiftlerden her biri, terapist ve çiftin arasındaki ilişki. Bireysel terapide terapist bireyin içsel yolculuğuna eşlik ederken çift terapisinde terapistin birincil rolü çiftin ilişkisinin yolculuğunu tanımak ve ilişkideki sorunların nasıl sorun haline geldiğini birlikte anlamaktır. Çünkü bazı ilişkilerde hiç sorun olmayan meseleler bazı ilişkilerde içinden çıkılmaz kavgalara sebep olabilmektedir. Benzer bir şekilde aynı kişinin başka bir ilişkisinde hiç sorun olmayan bir mesele diğer bir ilişkide çatışma sebebi olabilmektedir. Terapist, bu anlama sürecinde, kişilerin kendi içsel süreçlerini ve bu süreçlerin ilişkiye etkilerini de aynı anda anlamaya çalışır. Böylece görünürde yaşanan sorunun altındaki esas meseleler ortaya çıkar ve üzerinde konuşulabilir çalışılabilir bir hale gelir.

Çift Terapisi ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

- İki Kişi Arasında Olan ve İki Kişinin Çözemediği Bir Sorunu Üçüncü Bir Kişi Hiç Çözemez

Çift terapisine gelmeden önce çiftler genellikle yaşadıkları sorunu çözmek için pek çok şeyi zaten denemiş ve yorulmuş olurlar. Bu yüzden de kendilerinin bu kadar uğraşıp çözemedikleri bir meseleyi kendilerini hiç tanımayan bir başkasının hiç çözemeyeceğini düşünmeleri çok da şaşırtıcı değildir. Zaten bu nedenle terapide terapistin görevi, çiftin yaşadığı sorunu çözmek olmamalıdır. Esas mesele sorun olarak nitelendirilen şeyin nasıl sorun haline geldiğidir. İlişkiyi bir dans olarak, ilişkideki bir sorunu da dansta sürekli ayakların karıştığı aynı yer olarak düşünürsek, çiftler müziğin aynı yerinde belki kızgınlıkla, belki umutsuzca birbirleriyle senkronize olmayan farklı adımlar deneyip dururlar ve ayaklar bazen aynı şekilde bazen farklı şekillerde yine karışmaya devam eder. Oysa belki de çiftlerden birine müziğin o kısmı kendi geçmişiyle ilgili bambaşka şeyler çağrıştırıyor olabilir, ya da çiftlerden biri o müziği ya da hızını sevmemiş olabilir. Burada terapistin işi çiftlerin ayaklarını tutup onlara doğru adımları ezberletmek değil, önce tam o noktada nasıl takıldıklarını keşfetmelerine sonra da her ikisinin de kendini rahat hissedeceği adımları, ritimleri birlikte bulmalarına yardımcı olmaktır.

- Çift Terapisinde Terapist Hakemlik Yapar

Çiftler terapiye gelirlerken genellikle terapistin kimin haklı kimin haksız olduğunu söyleyecek bir hakem ya da yargıç olduğunu varsayarlar. Oysa ki her kişi kendi yaşanmışlıkları ile tutarlı bir bütündür dolayısıyla her biri kendi içinde haklıdır. Çift terapisinde mesele haklı veya haksız olmaktan bağımsız bir şekilde birbirini anlayarak bir arada mutlu kalabilmenin yollarını aramaktır.

- Çift Terapisi İlişkileri Kurtarır

Çiftler terapinin sonunda ayrılık kararı alıyorlarsa terapi sürecinin başarısız olduğunun düşünülmesi gibi yaygın bir yanlış inanç vardır. Oysa ki çift terapisinde terapist çiftlerin ilişkiyi sürdürmeleri ya da sonlandırmalarını öneren ya da çiftleri bu yönde yönlendiren pozisyonunda değildir. Terapist kişilerin kendilerini, birbirlerini ve ilişkilerini anlamaları üzerinde çalışan, ortaya çıkanların sonucunda da kişilerin kendileri ve ilişkileri için sağlıklı bir karar almaya destekleyendir.

- Çift Terapisi Sadece Ayrılık Öncesi Başvurulan Son Çaredir

Bu yanlış inanç yüzünden bir çok çift ya terapi kararını çok geç almakta ya da yıllarca terapiye gitmeden ilişkilerini mutsuz bir şekilde sürdürmektedirler. Oysa ki zaman içerisinde ilişkide halledilmemiş meselelerin artmasıyla birlikte kişilerin ilişki kaliteleri düşmekte ve ilişkide daha yıkıcı ve tamiri daha zor sorunların ortaya çıkma ihtimali artmaktadır. Bu yüzden çift terapisinin sadece sorunlar içinden çıkılamayacak duruma geldiğinde değil çiftlerin ilişki kalitelerini arttırmak istediklerinde de başvurabilecekleri bir seçenek olduğu unutulmamalıdır.